گروه آموزشي ديني و قرآن
اطلاع رساني و استفاده از تجربيات آموزنده همكاران درس دینی و قرآن 
قالب وبلاگ
سوالات سال سوم راهنمایی راهنمایی ........ نام و نام خانوادگی..........


ردیف

75/.

فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.

الاشجارُ مثمرةٌ................                    رجعت باکیةً...........                   از زندان گریخت ........

1

5/1

گزینه صحیح را علامت بزنید .

1- فعل امر جمع مونث مخاطب از « ترک » کدام است ؟

الف ) اُترُکی                   ب) اُترُکنَ                  ج) اُترُکوا                 د) اُترکا

2- کدام گزینه برای جای خالی « اَعزائی ........... لاُسرتَکُم »  مناسب است ؟

الف ) اِحمَلوا                  ب ) یحملون               ج) اِحملنَ                  د) حملوا

 

3- نون آخر کدام یک از فعل های زیر در فعل امر حذف نمی شود ؟

الف ) تلبسینَ                  ب) تشربان                ج) ترکبنَ                 د) تحزنُ

 

4- « خارج نمی شویم » ترجمه ی کدام یک از گزینه هاست ؟

الف ) ماخرجنا               ب ) لانخرجُ               ج) سوفَ نَخرجُ          د) لا اخرجُ

 

                                                                                                               5- نوع و صیغه فعل « سَنَشربُ » چیست ؟

                                                          الف ) ماضی ، متکلم وحده                                  ب ) مستقبل ، مفرد مذکر غائب

ج) مستقبل ، متکلم مع الغیر                                 د) مضارع منفی ، متکلم مع الغیر

 

6- وزن کلمه « مقاتل » کدام است ؟

الف ) مفاعل               ب ) افاعل                     ج ) تفاعل                 د ) مفاعیل

2

5/.

در جاهای خالی ضمیر منلسب بنویسید.

............. فَعلتُ                          ........... تَعبُدانِ

3

1

نوع و صیغه فعل خواسته شده را بنویسید.   

یَسمعنَ       نوع                                    صیغه

      (                        )         (                                 )

4

1

جدول زیر را کامل کنید.

هم خانواده

حروف زائد

حروف اصلی

وزن

کلمه

 

 

 

 

مقدور

5

1

کلمه هم وزن و هم آهنگ را به یکدیگر وصل کنید.

مواضع                       تقبُّل

جُنود                         مساجد

جَلَسَ                        کُحول

تَفقُّد                         رَجَعَ

6

75/.

جملات زیر را به عربی بنویسید.      

الان به خانه نمی روم ..............................................

7

75/.

جواب مناسب هر یک از سئولات را از بین پاسخها بیابید و جلوی آن بنویسید ( یک پاسخ اضافی است )

( انا بخیرٍ – حامدٌ – المحفظة – مساءً )

متی ترجعُ ؟                           مادا تحملینَ ؟                             کیفَ حالُک ؟

8

75/.

جملات مثبت را به منفی و منفی را به مثبت تبدیل کنید .

هی جلست علی الکرسی

هم لایشربونَ الماءَ کثیراً

إنَّ اولیاءَ الله یحزنون

9

1

انجام دادن کار را از تصاویر زیر بخواهید .            ( نوشیدن آب )................................

 ( عبور کردن از خیابان )...............................

10

1

فعل جمله های زیر را به امر بنویسید .

تحمَلینَ المحفظة

تلبِسنَ اللباس

11

5/.

افعال عبارتهای زیر را از نظر صیغه تصحیح کنید .

ایُّها الکَریم ! اِفتَحی اَبواب الکرم علی المُحتاجین

ایُّها المومنون ! اِعمَلنَ لله

12

1

فقط فعل های مشخص شده را ترجمه کنید .

ای فاطمه بنویس                                        ای خانم ها بنشینید

13

5/3

جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .

اِصبِروا إنَّ الله مع الصابرین

..................................................................

ذهبَ الاولاد نَحوَ البستان

..................................................................

فَقَدَت نعجةً .

..................................................................

 وجَدتُ امرأةً لها جیشٌ قویٌّ

.................................................................

14

 

قالَ رسول الله (ص)

الصَّلوةُ قُربانُ کُلِّ تَقِیٍّ .     نماز ، نزدیک کننده ی هر پرهیزگاری به خداست .                    « و من الله توفیق»

 


[ جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 20:58 ] [ دبیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب